25 czerwca 2007

zbiórka godz. 10.30 pod Barbakanem

 

UWAGA

W dniu 25 czerwca -poniedziałek odbędzie sie wielka manifestacja personelu medycznego w Krakowie.

Zbiórka godzi. 10.30 pod Barbakanem, następnie przemarsz pod Urząd wojewódzki, wymarsz godz. 11.00

 

W manifestacji biorą udział wszyscy pracownicy medyczni. Manifestacja jest organizowana przez różne  organizacje zawodów medycznych (samorządy i związki zawodowe)

 

K.B.