13 czerwca 2007

SKALA PROTESTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W DNIU 12 CZERWCA 2007

W dniu 12 czerwca 2007 strajkiem objęte jest 70 szpitali i zakładów
opieki zdrowotnej województwa śląskiego. Strajk obejmuje prawie wszystkie
duże szpitale województwa (w sumie około 90% łóżek szpitalnych) i
uczestniczy w nim około 80 – 85% lekarzy zatrudnionych w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej województwa śląskiego (jest ich 89).