14 maja 2007

Regulamin strajku na terenie Szpitala ……………………..

Strajk rozpoczyna się 10.05.2007. dwugodzinną akcją protestacyjną. W godzinach 11-13.00 odbędzie się zebranie informacyjno-protestacyjne dla wszystkich lekarzy szpitala. 15.05. jest dniem strajku jednodniowego. 21.05.2007. rozpoczyna się strajk ciągły, który kończy się po spełnieniu postulatów strajkowych.

Szczegółowe formy strajku na terenie Szpitala ……………………..:
1. Lekarze wszystkich oddziałów ( z wyjątkiem hematologii, onkologii, pediatrii, neonatologii, psychiatrii, radioterapii) pracują w trybie ostrodyżurowym.
2. Nie wykonuje się zabiegów planowych, jedynie ratujące życie.
3. Lekarze przychodni przyszpitalnych i ambulatoriów pracują w trybie ostrodyżurowym w SOR i ambulatoriach dyżurnych, przychodnie pozostają zamknięte poza pomieszczeniami oznaczonymi „OSTRY DYŻUR – STRAJK”.
4. Wszyscy pacjenci planowi bez zagrożenia życia są odsyłani do lekarzy nie biorących udziału w strajku.
5. Od momentu rozpoczęcia strajku ciągłego, tzn. od 21 maja kupony RUM oraz karty statystyczne dotyczące procedur udzielanych przez lekarzy wszystkich jednostek (również wymienionych w p. 1) są przekazywane poprzez przedstawicieli każdej jednostki i pozostają w dyspozycji Komitetu Strajkowego.
6. Na skierowaniach na wszelkie badania i konsultacje należy dodatkowo napisać „zagrożenie życia – strajk”

W razie niespełnienia postulatów w ciągu 3 dni strajku ciągłego: od 4. dnia
7. Lekarze nie udzielają informacji o stanie zdrowia rodzinie (za wyjątkiem rodzin pacjentów nieprzytomnych, z chorobą psychiczną, dzieci).
8. Lekarze wystawiają zwolnienia na drukach ZUS ZLA, ale przekazują je do Komitetu Strajkowego, a pacjent otrzymuje jedynie zaświadczenia o niezdolności do pracy na drukach zaświadczeń o stanie zdrowia (nie dotyczy chorych psychicznie).

W razie niespełnienia postulatów w ciągu kolejnych 3 dni strajku ciągłego: od 7. dnia
9. Lekarze wystawiają recepty tylko na leki ratujące życie i przeciwpsychotyczne, pozostałe leki przepisywane będą w formie zaleceń na osobnej kartce do realizacji przez lekarza rodzinnego lub innego
10. W dalszym przebiegu strajku inne formy protestu pozostają do decyzji Terenowego Komitetu Strajkowego.

11. Strajk zakończy się pod dodatkowym warunkiem wypłacenia zapłaty za okres strajku.