26 stycznia 2024

17 stycznia przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy spotkali się z Panią Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną. 🤝

Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze i dało przestrzeń do dalszej współpracy.

🔹Poruszaliśmy bardzo dużo tematów, w tym: norm zatrudnienia, zasad określania refundacji recept, cyfryzacji w ochronie zdrowia, wynagrodzeń, wysokości nakładów na ochronę zdrowia i wypłat z NFZ.

✅ Problemów w ochronie zdrowia jest wiele i wymagają pracy na kolejnych spotkaniach, na które jesteśmy wstępnie umówieni.
Dziękujemy Pani Minister za przyjazne i konstruktywne spotkanie.