30 grudnia 2020

…….………. (miejscowość) ,…………. (data)

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

(dane lekarza)

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

(dane pracodawcy/zleceniodawcy)

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DANYCH NA POTRZEBY WYPŁATY DODATKU Z TYTUŁU ZWALCZANIA EPIDEMII COVID-19

W związku z obowiązkiem przewidzianym poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. oraz z dnia 30 września 2020 r., wnoszę o przekazanie moich danych – imion, nazwiska, numeru PESEL, numeru prawa wykonywania zawodu – do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału narodowego Funduszu Zdrowia na potrzeby wypłaty dodatku z tytułu zwalczania epidemii COVID-19.

Nieprzekazanie tych danych będzie skutkowało wystosowaniem wezwania do zapłaty sumy z tytułu przysługującego dodatku, a niewypłacenie sumy dodatków w stosownym terminie – skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

………………………………

(własnoręczny podpis lekarza)

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie