20 stycznia 2021

Co do zasady, w związku ze zmianą przepisów każdy, kto posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza, może dokonywać szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Osoby te uprawnione są również do wykonywania badania kwalifikacyjnego do szczepień. Ponadto, lekarz stażysta oddelegowany do wykonywania badań kwalifikacyjnych do szczepień podlega nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany.

Jednakże, lekarz stażysta nie może przeprowadzać badania kwalifikacyjnego do szczepienia ochronnego ani samego szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 w innym podmiocie niż w miejscu odbywania stażu podyplomowego.