1 marca 2010

 

Politycy różnych „opcji” występują często przeciwko rozwiązaniom rynkowych w ochronie zdrowia, stwierdzając, że zasada zysku nie może obowiązywać w opiece zdrowotnej.  NIe biorą oni pod uwagę tego, że w normalnym systemie rynkowym zysk osiąga ten, kto daje innym jakieś potrzebne dobro np dobrą usługę zdrowotną (potrzebne leczenie). Zatem, gdy „zasadę zysku” uwzględni się w konstruowaniu systemu opieki zdrowotnej – służy ona chorym, gdy zasady tej nie uwzględnia się w organizacji służby zdrowia – ona nadal jest realizowana, ale w sposób wypaczony i nie służy chorym tylko „usługodawcom” . Przykład ? Patrz tutaj:

http://wyborcza.pl:80/1,76842,7603980,Pogotowie__Ratunku.html

http://wyborcza.pl/1,76842,7607946,Pogotowie__ratunku___cd_.html