29 listopada 2010

artykuł dr Zdzisława Szramika wiceprzewodniczącego ZK OZZL, członka NRL – tutaj