16 czerwca 2012

 

polecamy fragment stenogramu sejmowego na stronie internetowej autonomii stomatologów – tutaj