25 stycznia 2010

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 19 stycznia 2010 r.

 

 w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2009 r.

 

 

Na podstawie § 42 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2009 r. wyniosło 3324,91 zł.