3 listopada 2011

Przedstawiamy opinię prawną dotyczącą naruszania dóbr osobistych lekarza w związku z wykonywaniem zawodu.

 

Opinia szeroko omawia problematykę wykonywanie przez pacjentów i ich bliskich zdjęć i filmów na terenie Oddziałów Szpitali, wyjaśnia czy prawo zezwala lub zabrania nagrywania rozmów pacjenta z lekarzem, omawia działania jakie podjąć należy w celu ograniczenia w/w zachowań, wskazuje w jaki sposób lekarz może bronić się przed bezpodstawną, nieuzasadnioną czy wręcz obraźliwą skargą pacjenta ?

 

Opinia w pdf – tutaj