25 października 2010

 

Bydgoszcz dnia 25 października 2010r.

Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, wykonując uchwałę XI Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL z dnia 23 października br. zwraca się do Pana z wnioskiem o natychmiastowe odwołanie pani Ewy Kopacz ze stanowiska Ministra Zdrowia.

Powodem wniosku jest nasza ocena dotychczasowych działań ministerstwa w zakresie reformy opieki zdrowotnej, a zwłaszcza ostatniej „jesiennej ofensywy legislacyjnej” rządu. Działania te są chaotyczne, niespójne, nastawione na pozory a nie rzeczywistą naprawę lecznictwa, a przy tym kosztowne i niosące złe skutki dla pacjentów, personelu medycznego i obywateli. „Jesienna ofensywa legislacyjna” w ochronie zdrowia chociaż podejmuje cały szereg spraw i próbuje znajdować problemy nawet tam, gdzie ich nie ma, zupełnie pomija podstawowy problem systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju, jakim jest wielka nierównowaga między ilością pieniędzy publicznych przeznaczanych na gwarantowane świadczenia zdrowotne, a ilością i zakresem tych świadczeń. To ona jest praprzyczyną pozostałych problemów i patologii, jak: limitowanie świadczeń i zaniżanie ich cen przez NFZ, kolejki do leczenia, zadłużanie się szpitali, niewykorzystanie możliwości już istniejących szpitali i bariery w tworzeniu nowych. Bez rozwiązania podstawowego problemu, inne działania nie przyniosą zauważalnej poprawy. Mogą co najwyżej zamienić jedne patologie – drugimi, a w niektórych dziedzinach (jak np. kształcenie lekarzy) przynieść pogorszenie sytuacji.

Zarząd Krajowy OZZL przesłał już wcześniej do Ministerstwa Zdrowia swoje stanowisko odnośnie „jesiennej ofensywy legislacyjnej” rządu w zakresie reformy służby zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie