22 marca 2016

 Dyrekcja szpitala ogłasza kolejne konkursy na pełnienie dyżurów lekarskich w szpitalnej Izbie Przyjęć. Stopniowa zmiana sposobu zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakty jest niekorzystna dla naszego środowiska, powoduje utrwalenie niskich zarobków i rozbicie solidarnosci zawodowej. Pamiętajmy, że jedynie wspólne działania mogą przynieść korzystne zmiany.

Lekarze ze szpitala im. Babińskiego w Krakowie