15 września 2009

 

W ostatnim numerze Gazety Lekarskiej ukazał się wywiad z przewodniczącym OIL w Warszawie  dr Andrzejem Włodarczykiem. Jedna z jego wypowiedzi, dotycząca akcji protestacyjnej z roku 2007 mogła wprowadzić wielu lekarzy, zwłaszcza tych z OZZL,  w zdumienie. Podobne myśli pojawiły się także w tekście prezesa NIL dr Radziwiłła, oceniającego XX lecie izb lekarskich w Polsce. Sprowokowani tymi wypowiedziami publikujemy (nigdy wcześniej nie publikowaną) relację, a właściwie dwie relacje z posiedzenia KOnwentu Przewodnicząych OIL w marcu 2007 r. Autorem jednej relacji jest przewodniczący ZK OZZL, a drugiej – prezes NIL.

Jedno spotkanie dwie relacje – tutaj