18 lipca 2012

 

 

 

ZK OZZL otrzymał od ministerstwa zdrowia list zawierający odmowę wobec wniosku OZZL o uniewaznienie zarządzenia (prezesa Paszkiewicza) w sprawie wzoru umowy upowazniającej lekarzy do wypisywania recept refundowanych. W obszernym liście (wice)minister wyjaśnia nam, że nie mamy podstaw prawnych do występowania z takim wnioskiem. Nie ma natomiast ani słowa odnośnie naszych merytorycznych zarzutów wobec zarządzenia. Co ciekawe, minister zdrowia i wiceminister Szulc, który się podpisał pod pismem do ZK OZZL, wcześniej przekonywali, że mają zarzuty co do legalności niektórych sformułowan zarządzenia prezesa Paszkiewicza.

 

List od  MZ – tutaj