30 sierpnia 2011

 

Stanowisko ZK OZZL w sprawie projektu ustawy wprowadzającej Agencję Taryfikacji Świadczeń Zdrowotnych – tutaj