18 marca 2009

zgodnie z uchwałą przyjętą na ostatnim posiedzeniu w dniu 27 lutego 2009r, ZK OZZL wystąpił do Premiera z wnioskiem o odwłanie Prezesa NFZ- list do Premiera – tutaj list do premiera.pdf list do premiera.pdf