5 marca 2009

wstęp:

Przypominamy, ze w sprawie o tzw. Misiowe, Sąd Najwyzszy uznał, że lekarzowi pełniącemu dyżury medyczne w okresie do 1 stycznia 2008 r. nie służy roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie (niezależnie od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu dyżuru) w razie nieudzielenia przez pracodawcę odpowiednich okresów nieprzerwanego odpoczynku (na podstawie art. 132 i 133 k.p.) .Nie wyłącza to możliwości dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie na zasadach ogólnych (sygn. akt SN I PZP 11/07). Tak właśnie postąpiła lekarka, której sprawę przedstawiamy.

wyrok sądu wraz z uzasadnieniem jest tutaj:wyrok z uzasadnieniem.rar wyrok z uzasadnieniem.rar

komentarz i krótkie omówienie wyroku przez dr Czesława Misia jest tutaj: komentarz dr Cz.Misia.doc komentarz dr Cz.Misia.doc