26 maja 2008

PIP_o_Dyz_maj2008.pdf

Najwazniejsze elementy opinii GIP:

1. Cały czas dyzuru powinien być opłacany jak praca w godzinach nadliczbowych, niezaleznie czy lekarz wypracował normę miesięczną czasu pracy (co potwierdza opinie wyrazane wcześniej przez OZZL, patrz tez: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=636&r=2008&Itemid=99999999&lang=pl  ),

2. W odniesieniu do dyzurów medycznych nie obowiązują limity roczne godzin nadliczbowych, bo – zdaniem PIP – dyzur nie jest pracą w godzinach nadliczbowych, ale jest tylko wynagradzany jak praca w godzinach nadliczbowych.