7 maja 2008

ZK OZZL sporządził uzupełnienie swojego wniosku do prokuratury o zbadanie czy przedstawiciele władz publicznych nie popełnili przestępstwa podejmując działania represyjne wobec lekarzy – pracowników, którzy chcieli skorzystać ze swoich praw pracowniczych do 48 godzinnego tygodnia pracy. 

treść uzupełnienia jest tutaj: uzupelnienie wniosku do prokuratury w sprawie radomskiej.doc uzupelnienie wniosku do prokuratury w sprawie radomskiej.doc

treść zasadniczego wniosku na stronie: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=635&r=2008&Itemid=99999999&lang=pl

SUPLEMENT:

w dniu 13 maja ZK OZZL otrzymał potwierdzenie z Prokuratury w RAdomiu o wszczęciu "czynności sprawdzających" w związku z doniesieniem złozonym przez OZZL: potwierdzenie prokuratura radom.jpg potwierdzenie prokuratura radom.jpg