18 lipca 2007

Lekarze w Bielsku-Białej rozpoczynają protest głodowy!

Według informacji uzyskanej od przedstawicieli Organizacji Terenowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Szpitalu
Wojewódzkim w Bielsku-Białej – w dniu 18 lipca 2007 r. o godz. 12.00
dwunastu lekarzy rozpocznie w tym szpitalu protest głodowy.
Przyczyną protestu jest odmowa przez rząd rozmów z lekarzami (do jesieni)
oraz zupełny brak zainteresowania nasilającym się protestem środowisk
medycznych ze strony właściciela szpitala tzn. Urzędu Marszałkowskiego.
Zaniechania te grożą dalszym nasileniem protestów i strajków oraz
pozbawieniem społeczności lokalnej dostępu do świadczeń medycznych z powodu
braku lekarzy chętnych do pracy za 1500 – 2000 zł.

M.N.