12 lutego 2007

Zdzisław Szramik, przewodniczący Regionu Podkarpackiego OZZL
”Nie przyjmujemy do wiadomości, że nie ma pieniędzy.”

 

 

telewizja regionalna Rzeszów