28 maja 2009

W nawiązaniu do konfliktu w szpitalu wojewódzkim w Ciechanowie, ZK OZZL zwraca uwagę, ze istnieje pilna potrzeba rozwiązania sprawy wynagrodzeń lekarskich na szczeblu krajowym. OZZL przedstawia przy tym kilka alternatywnych propozycji w tym względzie. Jeśli rządzący nie odpowiedzą pozytywnie na te propozycje, wezmą na siebie odpowiedzialność za nasilający się chaos w ochronie zdrowia. Nie ma bowiem wątpliwości, ze lekarze nie zaakceptują juz dalej zanizania swoich wynagrodzeń. 

Treść listu tutaj: list otwarty ZK OZZL do Minister Zdrowia.doc list otwarty ZK OZZL do Minister Zdrowia.doc