Jeśli w Twoim szpitalu jest minimum 10 chętnych lekarzy to możesz założyć Oddział Terenowy OZZL.

Do zakresu działania Oddziału Terenowego OZZL reprezentowanego przez Zarząd należy bieżące reprezentowanie Związku na danym terenie wobec władz, organów administracji państwowej, pracodawców lekarzy a także innych organizacji,
instytucji i społeczeństwa,

Przeprowadź zebranie założycielskie zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze protokołu – pobierz tutaj