Postulaty założycielskie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Akcje protestacyjne OZZL

 

Publikacje OZZL

  

Kalendarium 2011-2016 – „kolejna pięciolatka"

20 lat OZZL – kalendarium

15 lat OZZL 1991-2006 – Determinacja i upór

OZZL w Wikipedii

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Og%C3%B3lnopolski_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_Lekarzy

Racjonalny System Opieki Zdrowotnej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Racjonalny_System_Opieki_Zdrowotnej

Porozumienie Środowisk Medycznych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_%C5%9Arodowisk_Medycznych

Porozumienie Zawodów Medycznych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Zawod%C3%B3w_Medycznych

Europejska Federacja Lekarzy Etatowych

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Federacja_Lekarzy_Etatowych