1. Wezwanie/oświadczenie dla dyrekcji o dodatek Covid
  2. Wezwanie do zapłaty – zejście po dyżurze – pdf  word 2013 logo overview
  3. Przykładowy wpis do dokumentacji medycznej – pobierz pdf
  4. Wzór pisma lekarza do dyrekcji szpitala o wypłatę 100% dodatku za pracę przy zwalczaniu epidemii.- pobierz pdf

Dodatek Covid – zapytanie do NFZ o wpisaniu na listę

Wniosek o wyrównanie dodatku z tytułu zwalczania epidemii covid-19

Wezwanie do zapłaty dodatku z tytułu zwalczania epidemii covid-19

Wniosek o przekazanie danych na potrzeby wypłaty dodatku z tytułu zwalczania epidemii covid-19

 

Wniosek do pobrania LEK/LDEK –  pdf  word 2013 logo overview

Wniosek do pobrania PES –  pdf  word 2013 logo overview