Jak wygląda „podwyżka płac minimalnych dla lekarzy” w roku 2021 – w relacji do „średniej krajowej” i do „minimalnej krajowej”

Rok 2018:

Wchodzi w życie ustawa „Szumowskiego”, która określa, że żaden z lekarzy ze specjalizacją (czyli z tzw. jedynka lub dwójką lub tytułem – jednostopniowym – specjalisty) zatrudniony w szpitalu nie może mieć pensji zasadniczej mniejszej niż 6750 PLN (jeżeli ma mniejszą – dostanie podwyżkę z budżetu państwa) – jeżeli spełni warunek, że nie będzie dyżurował w innym szpitalu niż jego macierzysty. Podwyżkę otrzymało ok. 18 tys. lekarzy (reszta lekarzy zatrudnionych w szpitalach albo miało pensję wyższą (b. mała liczba lekarzy) albo była zatrudniona na kontrakcie (ich ustawa nie dotyczyła) albo nie zgodziła się na warunek jak wyżej (b. mała liczba).

Dla tych lekarzy kwota 6750 była faktyczną, ustawową pensja minimalną.

W roku 2017 - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wynosiło 4271 PLN, a zatem

płaca minimalna lekarza specjalisty vs „średnia krajowa” = 1,58

W roku 2018 - ustawowa płaca minimalna w kraju wynosił 2080 PLN czyli

płaca minimalna lekarza specjalisty vs. „minimalna krajowa” = 3,2

 

 

Rok. 2021

W roku 2021 następuje nowelizacja ustawy o płacach minimalnych, według rządowego projektu. Zgodnie z jej zapisami płaca minimalna dla lekarza specjalisty wynosi 6769 PLN

W roku 2020 przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wynosiło 5167 PLN, a zatem

płaca minimalna lekarza specjalisty vs. „średnia krajowa” = 1,31

W roku 2021 ustawowa płaca minimalna w kraju wynosi 2800 PLN czyli

płaca minimalna lekarza specjalisty vs. „minimalna krajowa” = 2,4

 

Posumowanie:

Przyjęcie nowelizacji ustawy o płacy minimalnej w podmiotach publicznych wg projektu rządowego dla lekarzy specjalistów zatrudnionych w szpitalach oznacza:

Obniżkę relacji między ich płacą minimalną a „średnią krajową” z 1,58 do 1,31

Obniżkę relacji między ich płacą minimalną a „minimalną krajową” z 3,2 do 2,4

 

Lekarze "jedynkowicze" (zatrudnieni w szpitalach) mają obniżkę jeszcze większą, bo relacja ich pensji minimalnej do "średniej krajowej" spadła z 1,58 do 1,2  

 

Poprawka senacka do ustawy, odrzucona przez sejm, przewidywała dla lekarza specjalisty relację między jego płacą minimalną a „średnią krajową” – 1,7. OZZL zgodził się na ten kompromis, minister zdrowia był przeciw.

Bydgoszcz dnia 15 września 2021r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie trwającego protestu pracowników ochrony zdrowia

 

W związku z fałszywymi informacjami dotyczącymi protestu pracowników ochrony zdrowia, ich postulatów i wynagrodzeń, podawanymi głównie przez Ministra Zdrowia i powtarzanymi przez niektóre media, ZK OZZL wyjaśnia:

Kłamstwem jest, że przeciętna pensja za jeden etat lekarza specjalisty w Polsce, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi ok. 13 tys. złotych. Ta kwota obejmuje wynagrodzenie za pracę podstawową oraz dodatkową np. dyżury. Wynagrodzenie za dyżury nie są stałym „dodatkiem” do pensji zasadniczej, jaki ma np. minister w postaci dodatku funkcyjnego, a pełnienie dyżurów jest często podyktowane koniecznością zapewnienia ciągłości leczenia przy permanentnych brakach lekarzy.

Kłamstwem jest, że OZZL domaga się podwyżki dla wszystkich lekarzy i „potrojenia zarobków lekarzy.” Głoszenie tego kłamstwa ma – zapewne – usprawiedliwić tezę, że postulaty protestujących są „nierealne” i będą kosztować 100 mld PLN. Postulatem OZZL jest zwiększenie minimalnej, ustawowej pensji dla lekarzy. Taką pensję otrzymują zwykle lekarze pracujący w publicznych placówkach i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. To oni stanowią podstawę funkcjonowania publicznego lecznictwa. OZZL ocenia, że z podwyżki płacy minimalnej skorzystałoby ok. 20 % lekarzy. Zła sytuacja finansowa szpitali uniemożliwia ich dyrektorom podwyższenie wynagrodzeń powyżej ustawowego minimum. Odpowiednia wysokość pensji minimalnej jest zatem zabezpieczeniem, że lekarze nie będą uciekać do sektora prywatnego i publiczna ochrona zdrowia nie upadnie zupełnie. Już dzisiaj bowiem, niemal codziennie, zamykane są oddziały szpitalne i całe szpitale z powodu odpływu kadry lekarskiej do innych miejsc pracy.  

Postulatem OZZL jest (od 30 lat) aby minimalna płaca dla lekarza specjalisty za jeden etat wynosiła 3 x przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Jednak, w trakcie rozmów, OZZL zgodził się, aby w roku 2021 wynagrodzenie to było zgodne z senacką poprawką do (rządowego projektu) ustawy o płacach minimalnych w podmiotach publicznych i wyniosło 1,7 przeciętnego wynagrodzenia. Miał to być gest dobrej woli otwierający dalsze rozmowy z Ministrem Zdrowia, co zostało jednak przez rządzących odrzucone. Obowiązujący obecnie współczynnik dla lekarzy specjalistów wynosi 1,31 x przeciętne wynagrodzenie w gospodarce za rok ubiegły, czyli 6769 PLN brutto (4 861 netto) i oznacza kwotowo – 19 PLN miesięcznie podwyżki, a w relacji do przeciętnego wynagrodzenia obniżkę faktycznego wskaźnika z ok. 1,6 do 1,31. Dodać należy, że minister zdrowia odrzucił również propozycję OZZL aby wprowadzić dla lekarzy specjalistów „dodatek za pracę na wyłączność” w danym szpitalu, aby lekarze byli bardziej związani ze swoim miejscem pracy i bardziej w nią zaangażowani. Takie jest również powszechne oczekiwanie pacjentów.

W tym kontekście niewiarygodnie brzmią zapewnienia Ministra Zdrowia o woli dialogu z lekarzami (i innymi pracownikami ochrony zdrowia). W ocenie OZZL – jeżeli Minister Zdrowia nie przedstawi propozycji nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w podmiotach publicznych, przewidujących od najbliższego roku wskaźniki dla lekarzy nie niższe niż zaproponowane we w/w senackiej poprawce, to żadne rozmowy OZZL z ministrem nie mają sensu, bo oznaczałoby to naszą zgodę na to, przeciwko czemu protestujemy. Brak takiej propozycji oznaczać też będzie brak gotowości i odwagi ministra do merytorycznej rozmowy i zastępowanie jej propagandą i kłamstwem.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl