Pytania zebrane z różnych for (internetowychi nie tylko) i zebrań lekarskich.

W związku z próbami, podejmowanymi przez dyrekcje wielu SPZOZów, aby podwyżki płac wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2006r, zrealizować w postaci tzw. dodatków do płac zasadniczych, Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że taki sposób realizacji podwyżki jest nie do przyjęcia przez OZZL z następujących powodów:
- zakłada tymczasowość podwyżki, wyłącznie do okresu: ostatni kwartał 2006r – rok 2007 i rodzi konieczność ponownego upominania się przez pracowników o wzrost wynagrodzeń w roku 2008,
- nie uwzględnia wzrostu tych elementów wynagrodzenia, które stanowią „pochodną” od płacy zasadniczej, w tym zwłaszcza wynagrodzenia za dyżury medyczne, co byłoby kolejnym przejawem dyskryminacji lekarzy, w stosunku do innych pracowników, ze względu na formę zatrudnienia.

Zarząd Krajowy OZZL zaleca wszystkim organizacjom terenowym związku, aby nie wyrażały zgody na przyznanie tzw. dodatków i aby porozumiewały się z innymi związkami zawodowymi w zakładach pracy w sprawie konieczności wzrostu płacy zasadniczej ( i w konsekwencji także innych dodatków za pracę).

W związku z wątpliwościami, zgłaszanymi przez niektóre organizacje terenowe OZZL, dotyczącymi wszczynania nowego sporu zbiorowego z pracodawcą, w ramach przygotowań do strajku w roku 2007, zgodnie z harmonogramem przyjętym w uchwale ZK z dnia 08 września 2006r, Zarząd Krajowy OZZL stwierdza:

  • Konieczne jest wszczęcie nowego sporu zbiorowego przez wszystkie organizacje terenowe OZZL, zgodnie z przyjętym jednym, wspólnym wzorem, zawierającym te same postulaty w całym kraju. Ostateczną treść postulatów i harmonogram działań przyjmie Krajowy Zjazd Delegatów OZZL w dniach 24-25 listopada 2006r.
  • Możliwe jest wszczęcie nowego sporu zbiorowego przez organizacje terenowe, które nie zakończyły jeszcze sporu wcześniejszego (np. z tego powodu, że żądania będące przedmiotem sporu nie zostały zrealizowane), jeżeli postulaty przedstawione w ramach nowego sporu są dalej idące niż postulaty wcześniejsze.

Zarząd Krajowy OZZL zaleca aby we wszystkich regionach OZZL, po odbyciu Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL, zostały przeprowadzone nadzwyczajne zjazdy regionalne związku, poświęcone wyłącznie ocenie przygotowań do planowanego strajku lekarzy OZZL w roku 2007, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl