Pytania zebrane z różnych for (internetowychi nie tylko) i zebrań lekarskich.

W związku z próbami, podejmowanymi przez dyrekcje wielu SPZOZów, aby podwyżki płac wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2006r, zrealizować w postaci tzw. dodatków do płac zasadniczych, Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że taki sposób realizacji podwyżki jest nie do przyjęcia przez OZZL z następujących powodów:
- zakłada tymczasowość podwyżki, wyłącznie do okresu: ostatni kwartał 2006r – rok 2007 i rodzi konieczność ponownego upominania się przez pracowników o wzrost wynagrodzeń w roku 2008,
- nie uwzględnia wzrostu tych elementów wynagrodzenia, które stanowią „pochodną” od płacy zasadniczej, w tym zwłaszcza wynagrodzenia za dyżury medyczne, co byłoby kolejnym przejawem dyskryminacji lekarzy, w stosunku do innych pracowników, ze względu na formę zatrudnienia.

Zarząd Krajowy OZZL zaleca wszystkim organizacjom terenowym związku, aby nie wyrażały zgody na przyznanie tzw. dodatków i aby porozumiewały się z innymi związkami zawodowymi w zakładach pracy w sprawie konieczności wzrostu płacy zasadniczej ( i w konsekwencji także innych dodatków za pracę).

W związku z wątpliwościami, zgłaszanymi przez niektóre organizacje terenowe OZZL, dotyczącymi wszczynania nowego sporu zbiorowego z pracodawcą, w ramach przygotowań do strajku w roku 2007, zgodnie z harmonogramem przyjętym w uchwale ZK z dnia 08 września 2006r, Zarząd Krajowy OZZL stwierdza:

  • Konieczne jest wszczęcie nowego sporu zbiorowego przez wszystkie organizacje terenowe OZZL, zgodnie z przyjętym jednym, wspólnym wzorem, zawierającym te same postulaty w całym kraju. Ostateczną treść postulatów i harmonogram działań przyjmie Krajowy Zjazd Delegatów OZZL w dniach 24-25 listopada 2006r.
  • Możliwe jest wszczęcie nowego sporu zbiorowego przez organizacje terenowe, które nie zakończyły jeszcze sporu wcześniejszego (np. z tego powodu, że żądania będące przedmiotem sporu nie zostały zrealizowane), jeżeli postulaty przedstawione w ramach nowego sporu są dalej idące niż postulaty wcześniejsze.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl