Drukuj

OPT-OUT PACK

Pobierz tutaj


Statut OZZL z dnia 22 października 2016 roku
(Uchwała nr 9/10/2016 XIV Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL)
 - pdf


Deklaracja członkowska OZZL
Lekarz zatrudniony na postawie umowy o pracę -word 2013 logo overviewpdf
Lekarz zatrudniony bez umowy o pracę
 word 2013 logo overview , pdf


Zakładanie Oddziału Terenowego - wzory dokumentów - word 2013 logo overviewpdf


Zebranie ogólne sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Terenowego - wzory dokumentów - word 2013 logo overviewpdf


Zjazd Regionalny OZZL sprawozdawczo - wyborczy - wzory dokumentów - word 2013 logo overview


 Umowa w sprawie zgody na zastosowanie klauzuli opt -out word 2013 logo overview

 ___________________________________________________________________________________________

Czy czas wolny po dyzurze jest płatny czy nie - opinia prawna word 2013 logo overview