Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL

Aktualności

Piszę w sprawie dodatku covid. Jestem rezydentka na oddziele ginekologiczno-polozniczym . Pracuje na umowie rezydenckiej. W ramach pracy na oddziale obsługujemy takze izbę przyjęć położnicza i konsultacje ginekologiczne z sor. W dniu wczorajszym dostalam pismo z kadr do podpisania w trybie pilnym. Jest to oświadczenie że pozwalam na udostępnienie informacji o wysokości mojego wynagrodzenia w ramach pracy na sor. I dostałam polecenie wpisania kwoty około 200zl jako mojego miesięcznego wynagrodzenia. Chcą wyjaśnić sytuację. Dostałam informację w kadrach, u Głównej księgowej że dodatek mi się nie należy bo nie jestem lekarzem sytemu medycyny ratunkowej i nie pracuje na sorze. I że wyliczyli mi ilość godziny które przepracowałam obsługując pacjentki z sor i wyszło że należy mi się właśnie taka niska kwota. Ze statystyk Wyszło im że przepracowałam tylko 8h w miesiącu zajmując się takimi pacjentkami.

Czy mogę coś zrobić w takiej sytuacji. Jeśli dyrekcja się uprze że mnie nie zgłosi do NFZ, to czy mam jakieś prawa?

Skoro to dyrektor decyduje?

Szanowna Pani,

obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zasadniczo, jeżeli pracownik jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny (również lekarzem rezydentem) zatrudnionym w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia oraz bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia. Od 1 listopada 2020 r. dodatek wynosi 100%. Dodatek przysługuje niezależnie od tego czy zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wobec tego, pracownik, któremu przysługuje dodatek do wynagrodzenia powinien wystosować do pracodawcy wniosek o wpisanie na listę personelu medycznego uprawnionego do tzw. dodatku covidowego oraz wezwać do wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Skoro zawarła Pani rezydencką umowę o pracę z szpitalem, to on powinien zgłosić Panią do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, celem wypłaty dodatku. Odpowiednie wzory dokumentów znajdują się na stronie www.ozzl.org.pl.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl