1. Co oznacza pojęcie przeciętne wynagrodzenie jeśli chodzi o obliczenie wysokości dodatku covidowego?

(Czy to jest suma z całego roku wraz z np. dyżurami/12? Czy na przykład pensja z dodatkami z ostatniego miesiąca?

2. Lekarz pracuje w 1 szpitalu na 2 umowy: umowę o pracę - tu ma bezpośredni kontakt z pacjentem oraz wieczorami pracuje w ramach kontraktu - tu bez bezpośredniego kontaktu (tylko opisywanie zdjęć TK).

Czy do obliczenia wysokości dodatku będą brane pod uwagę obie umowy czy tylko ta gdzie jest bezpośredni kontakt tj. umowa o pracę?

Szanowna Pani,

obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Należy wskazać, iż ze względu na brak regulacji w aktach prawa powszechnie obowiązującego, nie można wskazać procedury przyznawania takiego dodatku. Jednakże, zdaniem Zespołu Kryzysowego OZZL, dodatek ten powinien uwzględniać przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, dodatki oraz wynagrodzenie za dyżury.

Zasadniczo, jeżeli pracownik jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia oraz bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia. Od 1 listopada 2020 r. dodatek wynosi 100%. Dodatek przysługuje niezależnie od tego czy zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej. W Pani przypadku, przysługuje Pani dodatek do wynagrodzenia przewidzianego w umowie o pracę, bowiem wyłącznie w ramach stosunku pracy bierze Pani udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19.

Dodatek wzor

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl