Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL

Aktualności

Pracuję w szpitalu klinicznym. Ordynator zgłosił mnie do dodatku. Dyrekcja żąda potwierdzenia bezpośredniego kontaktu z pacjentem zakażonym COVID-19. W listopadzie byli tacy pacjenci na oddziale gdzie dyżurowałem jednak nie musiałem i nie miałem bezpośredniego kontaktu z nimi. Czy dodatek przysługuje? Czy NFZ ma prawo żądać od ordynatora oświadczenia że miałem bezpośredni kontakt? dziękuję za pomoc.

Szanowny Panie,

obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zasadniczo, jeżeli pracownik jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia oraz bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia. Od 1 listopada 2020 r. dodatek wynosi 100%.

Wobec tego, jeżeli nie brał Pan udziału w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom chorymi na COVID-19, to nie przysługuje Panu dodatek do wynagrodzenia. Ponadto obecnie obowiązujące przepisy nie określają, jakich dokumentów może żądać NFZ od pracodawcy.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl