Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL

Aktualności

Czy osobie pracującej w dwóch różnych miejscach (oba z II stopniem referencji, w obu stały kontakt z pacjentem zakażonymi SARS CoV-2), na umowie podstawie umowy o pracę w jednym, a umowy cywilnoprawnej w drugim, przysługuje dodatek z tytułu zatrudnienia w obu tych miejscach do kwoty łącznej 15 tys. zł czy tylko z jednego miejsca?

Szanowny Panie

Obecnie zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 nie zostały sprecyzowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Zasadniczo, jeżeli osoba jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w szpitalu II lub III poziomu zabezpieczenia oraz bierze udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia. Od 1 listopada 2020 r. dodatek wynosi 100%. Dodatek przysługuje niezależnie od tego czy zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zdaniem Zespołu Kryzysowego OZZL dodatek ten można otrzymać w kilku miejscach zatrudnienia, jednakże jego łączna wartość nie może przekroczyć 15 tys. zł. Innymi słowy, wartość dodatku w obu podmiotach łącznie nie może przekroczyć 15 tys. zł. Pracownik, któremu przysługuje dodatek do wynagrodzenia powinien wystosować do pracodawcy wniosek o wpisanie na listę personelu medycznego uprawnionego do tzw. dodatku covidowego oraz wezwać do wypłaty dodatku do wynagrodzenia. Odpowiednie wzory dokumentów znajdują się na stronie www.ozzl.org.pl.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl