Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL

Aktualności

Czy dyrektor może bez zgody lekarza stażysty skierować go ze stażu z chorób wewnętrznych do oddziału covidowego? Jeżeli tak, to czy wymaga to skierowania na piśmie a jedynie poprzez ustne polecenie? (Było wcześniej podobne zapytanie, ale dotyczyło rezydenta, a nie stazysty)

Odpowiedź:

 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Jednakże, zadania, o których mowa powyżej, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta. Podkreślić należy, że ww. skierowanie może nastąpić bez zgody lekarza stażysty.

Ponadto, obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają, aby skierowanie zostało wydane przez pracodawcę w formie pisemnej, a zatem może ono zostać wydane w formie ustnej.

Czy dyrektor może bez zgody lekarza stażysty skierować go ze stażu z chorób wewnętrznych do oddziału covidowego? Jeżeli tak, to czy wymaga to skierowania na piśmie a jedynie poprzez ustne polecenie?

(Było wcześniej podobne zapytanie, ale dotyczyło rezydenta, a nie stazysty)

 

Odpowiedź:

 

Szanowna Pani,

 

w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Jednakże, zadania, o których mowa powyżej, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta. Podkreślić należy, że ww. skierowanie może nastąpić bez zgody lekarza stażysty.

 

Ponadto, obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają, aby skierowanie zostało wydane przez pracodawcę w formie pisemnej, a zatem może ono zostać wydane w formie ustnej.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl