Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

PR
Zespół Kryzysowy OZZL
Help for Ukraine

Aktualności

 

Bydgoszcz dnia 28 maja 2014r.

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie niedopuszczalnego zachowania dziennikarzy TVN w stosunku do lekarzy wykonujących swoje obowiązki w szpitalu

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy protestuje przeciwko drastycznie niewłaściwemu zachowaniu ekipy Telewizji TVN z programu „Uwaga” w stosunku do lekarzy w czasie wykonywania przez nich pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie w dniach 20-21 maja br. Jak informują zainteresowani lekarze, zachowanie wskazanej ekipy telewizyjnej, polegające m.in. na: wtargnięciach do gabinetów lekarskich z włączoną kamerą, natarczywym nagabywaniu personelu medycznego na oddziałach i korytarzach szpitala, utrwalaniu wizerunku chorych i pracowników bez ich zgody utrudniało wykonywanie obowiązków służbowych i stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych. Nie licowało także z elementarnymi zasadami wykonywania zawodu dziennikarza i powagą miejsca.  

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami wyraźnej akcji zohydzania lekarzy w oczach społeczeństwa, prowadzonej przez rządzących. Działania te –w opinii OZZL- mają na celu zrzucenie odpowiedzialności za fatalny stan publicznej opieki zdrowotnej na lekarzy i odwrócenie uwagi od właściwych przyczyn jej kryzysu, jakim są: zbyt małe nakłady w stosunku do „koszyka” świadczeń  gwarantowanych oraz zupełna bezczynność rządu aby tę sytuację zmienić. Wydaje się, że niektórzy dziennikarze ulegli tej manipulacji i - zachęceni przykładem rządzących - traktują lekarzy, nawet w miejscu ich pracy, bez należnego szacunku i powagi. 

Dziennikarze, zwłaszcza programów „interwencyjnych” przedstawiają się nierzadko jako „jedyni sprawiedliwi”, którzy piętnują złe zachowanie innych ludzi. Przytoczony przykład podważa wiarygodność tych „interwencji” i każe powątpiewać w dobre intencje ich autorów.  Mamy nadzieję, że, opisani wyżej, dziennikarze programu TVN Uwaga i ich przełożeni zastanowią się nad tym.   

Zarząd Krajowy OZZL wystosował odpowiedni protest do prezesa zarządu TVN w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu   

  

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl