Oświadczenie
Zarządu Krajowego OZZL

Kierowane do wszystkich lekarzy w Polsce, za pośrednictwem prasy medycznej i mediów elektronicznych przeznaczonych dla lekarzy


Zarząd Krajowy OZZL wyraża wielkie uznanie dla lekarzy – kardiologów ze Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, którzy - nie dając się podzielić i zastraszyć - wymusili podpisanie korzystnego porozumienia. W ten sposób udowodnili oni, że działając solidarnie, lekarze w Polsce mogą osiągnąć zamierzone cele.

Szczególną i ważną rolę odegrał w tym przypadku ordynator oddziału, który nie skorzystał z okazji uzyskania korzyści osobistych, za cenę rozbicia zespołu.

Słowa podziękowania i uznania należą się też tym wszystkim lekarzom, którzy nie dali się skusić propozycją zajęcia miejsca opuszczonego przez lekarzy oddziału kardiologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie.

Droga, jaką przeszli kardiolodzy z Gorzowa, to niemal dokładna realizacja idei „autoprywatyzacji” , którą OZZL proponuje jako ostateczny sposób nacisku na rządzących na wypadek niepowodzenia planowanego strajku.

Lekarze z Gorzowa udowodnili, że jest to droga możliwa, bezpieczna i skuteczna. Jej realizacja będzie tym pewniejsza i łatwiejsza, gdy do „autoprywatyzacji” przystąpią wszyscy lekarze z określonego szpitala lub wszyscy przedstawiciele tej samej specjalności z obszaru województwa. Zarząd Krajowy OZZL wzywa lekarzy do podjęcia przygotowań do „autoprywatyzacji”. Szczególną rolę do odegrania mają tutaj izby lekarskie, skupiające wszystkich lekarzy i towarzystwa lekarskie, grupujące lekarzy określonej specjalizacji.

Zarząd Krajowy OZZL

Wrocław /Bydgoszcz 23 marca 2007r.

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl