Przypominamy parę uchwał VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy ( izb lekarskich) ze stycznia 2006 roku.

 

UCHWAŁA Nr 12
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY


z dnia 6 stycznia 2006 r.

w sprawie akcji protestacyjnej


VIII Krajowy Zjazd Lekarski zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań - nie wyłączając możliwości ogólnopolskiej akcji protestacyjnej - w celu poprawy warunków pracy i płacy lekarzy i lekarzy dentystów.

Jednocześnie KZL zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia starań o wspólne działania z innymi samorządami i związkami zawodów medycznych dla zagwarantowania ich słusznych oczekiwań w zakresie wzrostu wynagrodzeń.Przewodniczący:
Andrzej Sawoni /-/UCHWAŁA Nr 14
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY


z dnia 7 stycznia 2006 r.

w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów

1. VIII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia radykalnych działań w celu wprowadzenia płacy minimalnej dla lekarzy i lekarzy dentystów wynoszącej odpowiednio:
- dla lekarza bez specjalizacji - dwukrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS
oraz
- dla lekarzy ze specjalizacją - trzykrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.
2. VIII Krajowy Zjazd Lekarzy nakłada termin realizacji uchwały do końca marca 2006 roku.Przewodniczący:
Andrzej Sawoni /-/
UCHWAŁA Nr 16
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 7 stycznia 2006 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu LekarzyVIII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje nowo wybraną Naczelną Radę Lekarską do zwołania, nie później niż w połowie kadencji, Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy w celu omówienia realizacji kluczowych uchwał podjętych na VIII Krajowym Zjeździe Lekarskim oraz podsumowania bieżącej sytuacji środowiska lekarskiego.

Przewodniczący:
Andrzej Sawoni /-/

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl