Jeśli pracujesz więcej niż 8 godzin dziennie, to - według prawa - pracujesz 8 godzin dziennie - stwierdził Sąd Najwyższy.

Fragment z uzasadnienia do uchwały, która stwierdza, że (m. innymi) lekarz, który dyżuruje nie ma prawa do wzrostu wynagrodzenia za dyżury z tytułu tzw. ustawy 203, nawet jeżeli jego praca łącznie z dyżurami przekracza wymiarem pełny wymiar czasu pracy w przeliczeniu na który przyznano 203 złotych podwyżki.

UCHWAŁA

Składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

Z 20 lipca 2006r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Prezes SN Walerian Sanetra (przewodniczący)

SSN Beata Gudowska

SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca, uzasadnienie)

SSN Jerzy Kwaśniewski

SSN Roman Kuczyński ( sprawozdawca)

SSN Herbert Szurgacz

SSN Małgorzata Wrębiakowska- Marzec

Fragment akapitu 11 uzasadnienia:

 

?Pojęcie pełnego wymiaru czasu pracy odnosi się do normalnych godzin pracy. W konsekwencji pracownik wykonujący pracę w godzinach nadliczbowych jest nadal zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie w wymiarze większym" 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl