Aktualności

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zebranie Sprawozdawco - Wyborcze Członków MOT OZZL w Oświęcimiu w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 13.00

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Międzyzakładowego Oddziału Terenowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Oświęcimiu serdecznie zaprasza na
Zebranie Sprawozdawco - Wyborcze Członków MOT OZZL w Oświęcimiu,
które odbędzie się w dniu
19 kwietnia 2016 roku o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej ZOZ w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego MOT OZZL z działalności Zarządu za lata 2012-2016.
 5. Sprawozdanie Skarbnika i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu MOT OZZL w Oświęcimiu.
 7. Podziękowanie dla osób zasłużonych dla OZZL i dla lekarzy.
 8. Wybory Przewodniczącego Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZL w Oświęcimiu.
 9. Wybory Członków Zarządu Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZL w Oświęcimiu.
 10. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej MOT OZZL w Oświęcimiu.
 11. Wybory Delegatów na Zjazd Regionu Małopolskiego OZZL.
 12. Dyskusja nad propozycjami dalszych działań Związku w latach 2016 – 2020.
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku niezbędnej ilości członków do ważności podejmowanych uchwał, drugi termin zebrania ustalony został na 17 kwietnia 2016 roku, godzina 13.15.
Informujemy, że podstawą prawną urlopowania z prawem do wynagrodzenia jest Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23.05.1991 Art.31 ust. 3.

 

Zaproszenie na zebranie do pobrania - tutaj