Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Infolinia
PR

Aktualności

Bydgoszcz dnia 6 marca 2018r.

 

Oświadczenie w sprawie ograniczenia liczby druków ZUS ZLA udostępnianych lekarzom przez ZUS

 

Zarząd Krajowy OZZL protestuje przeciwko ograniczeniu przez ZUS liczby druków ZUS ZLA wydawanych lekarzom w ostatnich miesiącach. Oficjalnym tłumaczeniem przedstawianym przez ZUS jest przygotowanie się do całkowitego przejścia na wystawianie zwolnień w formie elektronicznej od lipca bieżącego roku, co ma powodować – zdaniem urzędników ZUS – zmniejszenie zapotrzebowania na druki papierowe. Ograniczenia te jednak wprowadzane są w okresie nasilonych zachorowań na choroby infekcyjne, w tym grypę i w praktyce powodują dodatkowe utrudnienia dla lekarzy i chorych. Poza wszystkim, takie ograniczenia stanowią – w ocenie wielu lekarzy – formę „tresury” i przymusu do korzystania z elektronicznych zwolnień wobec braku druków papierowych, co jest wyrazem przedmiotowego traktowania lekarzy przez urzędników ZUS. System elektronicznego wystawiania druków ZUS ZLA jest ciągle daleki od sprawności i – w ocenie wszystkich środowisk lekarskich – powinien być wdrażany stopniowo, równolegle do systemu dotychczasowego. Ostrzegamy, że próby wprowadzenia e-zwolnień na zasadzie „tępego przymusu” może spowodować, że wielu lekarzy zrezygnuje z uprawnienia do wystawiania na rzecz ZUS druków zwolnień których celem jest wypłata świadczeń pieniężnych, a obowiązek orzekania o stanie zdrowia pacjentów (i konieczności zwolnienia z pracy) lekarze będą wypełniać na zwykłych kartkach papieru, jak to już robili przed laty. Przypominamy, że wystawianie zaświadczeń na rzecz ZUS, w tym druków ZUS ZLA nie należy do świadczeń zdrowotnych ! Takie konfrontacyjne (w stosunku do lekarzy) podejście ZUS i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odniesieniu do wystawiania e- zwolnień stoi w zasadniczej sprzeczności z deklaracjami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, którzy zapowiadali reformowanie ochrony zdrowia w dialogu z zainteresowanymi środowiskami pracowników ochrony zdrowia, w tym przypadku z lekarzami. Wyrażamy nadzieję, na zmianę stanowiska ZUS i Ministerstwa RPiPS w tym zakresie. Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL Do wiadomości: - Prezes ZUS, -Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, - Prezes Rady Ministrów, - Minister Zdrowia, - media.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl