Aktualności

XII Nadzwyczajny Zjazd Wyborczy Regionu Małopolskiego OZZL

Zarząd  Regionu Małopolskiego

Ogólnopolskiego  Związku Zawodowego  Lekarzy  w  Krakowie 

Informuje, że w dniu 

 

4 października 2018 roku w Krakowie przy ulicy Kordylewskiego 11, 6 piętro. 

odbędzie się 

 XII Nadzwyczajny Zjazd Wyborczy Regionu Małopolskiego OZZL.

 

W związku ze znaczącym wzrostem ilości członków, a co za tym idzie wzrostem ilości delegatów, celem Zjazdu będzie wybór dodatkowych delegatów na Krajowy Zjazd OZZL.

 

      Początek obrad o godzinie 1300.

            W przypadku braku niezbędnej ilości delegatów do ważności podejmowanych uchwał, drugi termin Zjazdu ustalony został na 4 października 2018roku, godzina 1315.

 

                                                                    Piotr  Watoła  - przewodniczący

                                                                                                               Region Małopolski OZZL w Krakowie