Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Infolinia
PR

Aktualności

 

Nowelizacja art 155 kodeksu karnego zwróciła moją uwagę na sprawę, o której chyba żeśmy wszyscy zapomnieli- o odpowiedzialności karnej polityków, jako zwykłych przecież obywateli.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej artykułem (po jego nowelizacji) za nieumyślne spowodowanie śmierci wielu osób grozi sprawcy kara od 2- 15 lat bezwzględnego więzienia.  W uzasadnieniu do nowelizacji napisano m. innymi: 

Przy przestępstwie z art. 155 k.k. sprawca, chociaż nie ma zamiaru, to jednak powoduje śmierć człowieka na skutek niezachowania (…) reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach,

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że politycy, którzy decydują o wielkości nakładów na publiczną ochronę zdrowia zdają sobie sprawę, (chociażby na podstawie informacji przekazywanych im przez pacjentów i lekarzy), że wskutek niedoboru środków finansowych przeznaczonych na leczenie może dojść do śmierci wielu chorych z powodu opóźnienia diagnostyki lub leczenia albo braku dostępu do leczenia skutecznego. Zachowanie wymaganej w takich okolicznościach ostrożności nakazywałoby odpowiednie zwiększenie nakładów, zwłaszcza gdy są takie możliwości. W ostatnich miesiącach i tygodniach Rząd RP przeznaczył ok 40 mld złotych w skali rocznej na cele inne niż ochrona zdrowia i – bynajmniej – nie były to środki na ratowanie życia ludzkiego zagrożonego w inny sposób niż przez choroby.

Kto i na ile lat pójdzie do więzienia z powodu nieumyślnego spowodowania śmierci tysięcy Polaków, którzy wskutek niedofinansowania publicznej ochrony zdrowia umrą w roku 2019 i w latach następnych ?

Krzysztof Bukiel

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl