Slide1

Witamy na stronie

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Infolinia
PR

Aktualności

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w szpitalach!

 

Jak wiecie, od lipca ub. roku wzrosły wynagrodzenia zasadnicze lekarzy specjalistów, zatrudnionych w szpitalach, którzy spełnili pewne warunki (niezatrudnianie się przy udzielaniu tzw. tożsamych świadczeń). Stało się to na mocy tzw. ustawy Szumowskiego (ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw). Nowa gwarantowana pensja zasadnicza wynosi 6750 PLN, co w chwili jej ustanowienia wynosiło ok. 1,5 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Pieniądze na podwyżki płac dla lekarzy (od dotychczasowej kwoty wynagrodzenia do 6750 PLN) pochodzą z budżetu państwa – na mocy art. 4 ust. 1 w/w ustawy.

 

I tutaj istotna uwaga: Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem ustawowym: FINANSOWANIE PODWYŻKI ZAPEWNIONE JEST TYLKO DO ROKU 2020. Co oznacza, że po tym czasie pensje lekarskie mogą spaść do poziomu sprzed „promocji”.

 

Dlatego konieczna jest mobilizacja lekarzy i przygotowanie się do kolejnego protestu lub innej formy nacisku na rządzących. Prawda jest bowiem taka, że w publicznej ochronie zdrowia w Polsce obowiązuje „strajkowy system kształtowania wynagrodzeń”, co oznacza, że podwyżkę dostają tylko ci, co strajkują lub protestują w inny sposób np. przez ograniczenie czasu pracy do 1 etatu, przez grupowe zwolnienie się z pracy lub wypowiadanie klauzuli opt –out.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco.

i icon

Zarzad krajowy OZZL

ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz

mail icon

+48 52 372 08 83

ozzl@ozzl.org.pl