Aktualności

Uwaga, Tworzymy fundusz pomocowy dla lekarzy, którzy wskutek wypowiadania opt-out znajdą się w trudnej sytuacji finansowej

 

Szanowni Państwo, 

 

ZK OZZL na ostatnim posiedzeniu w dniu 17 listopada 2017 roku podjął uchwałę o zarezerwowaniu kwoty 1 mln złotych na pomoc materialną dla lekarzy, którzy - wskutek dostosowania się do przepisów o czasie pracy (np. przez wypowiedzenie klazuli opt-out) znajdą się  w trudnej sytuacji finansowej. 

 

Ze względu na możliwość, że pomoc ta będzie konieczna dla znacznej liczby lekarzy i zarezerwowana kwota może się okazać niewystarczająca, OZZL apeluje o dodatkowe wpłaty na fundusz pomocowy na konto jak niżej.  

 

 

Numer konta: 

83 1090 1896 0000 0001 2269 6576

 

tytuł wpłaty: na cele statutowe OZZL, pomoc opt-out

 

 

 

ZK OZZL.