Aktualności

UWAGA - zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy - 6,8% PKB na zdrowie do roku 2021

 

 

Zapraszamy wszystkich do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje zwiększenie finansowania pubilcznej ochrony zdrowia do kwoty równej 6,8% PKB do roku 2021

 

 

Poniżej zamieszczone są "do pobrania" następujące materiały:

 

- projekt ustawy, 

 

- tabela do zbierania podpisów,

 

- instrukcja zbierania podpisów, 

 

- opinia prawna dotycząca sposobu zbierania podpisów 

 

 

Zebrane podpisy prosimy przekazywać (oryginały nie kopie, nie skany) do najbliższego Zarządu Regionu OZZL lub przesyłać do Zarządu Krajowego OZZL

 

Adres:


Zarząd Krajowy OZZL
ul. Gdańska 27
85-005 Bydgoszcz

 

akcja4

 

 akcja tele 1