Aktualności

W POZ powinni pracować: lekarze rodzinni, lekarze ogólni, pediatrzy i interniści ! - stanowisko ZK OZZL

 

W związku z proponowanym przez Ministerstwo Zdrowia - stopniowym ale konsekwentnym - eliminownaiem lekarzy pediatrów i internistów z pracy w POZ, Zarząd Krajowy OZZL przypomina o swoim stanowisku w tej sprawie: 

 

 

Stanowisko  nr 01/02/2017 z dnia 17 lutego 2017 r   

w sprawie specjalizacji lekarskich, które powinny być podstawą POZ w Polsce, w kontekście projektu ustawy o POZ z dnia 31 grudnia 2016 r.   

1. Zarząd Krajowy  OZZL uznaje, że stałą zasadą w organizacji POZ w Polsce powinno być, że lekarzem POZ jest lekarz, który posiada specjalizację z następujących dziedzin medycyny:

- medycyna rodzinna lub  

- medycyna ogólna lub  

- pediatria lub   

- interna  

bez względu na rodzaj posiadanego dyplomu specjalizacji (I stopnia lub II stopnia lub z tytułem specjalisty). 

2. Zarząd Krajowy OZZL wnioskuje do Ministra Zdrowia o odpowiednią zmianę definicji lekarza POZ, zawartą w treści  art. 5 projektu (z dnia 30 grudnia 2016 roku) ustawy o POZ oraz o usunięcie z artykułu 31 zapisu umieszczonego w punkcie 2, który zezwala  na funkcjonowanie internisty i pediatry w systemie POZ tylko do roku 2025.

 

Zarząd Krajowy OZZL wysłał do ministra zdrowia odpowiednie pismo w powyższej sprawie.

 

K.B.