O nas Sprawy organizacyjne Poczta do ZK OZZL Archiwum
Aktualności
Konferencje prasowe
Opinie prawne
Publicystyka


Redakcja BIP

Konsekwencje porzucenia pracy. (01-10-2006) więcej...


Czy za urlop lub zwolnienie przysługuje "średnia dyżurowa" ? (30-08-2006) więcej...


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rent i emerytur powypadkowych, więcej...


Nowy wzór pozwu o przyznanie podwyżki za dyżury w ramach "ustawy 203" - z uwzględnieniem Postanowienia Sądu Najwyższego, więcej...


Opinia Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca dyżurów, wykorzystana w pozwie o przyznanie podwyżki za dyżury w ramach "ustawy 203", więcej...


Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie "ustawy 203". (14.02.2006), więcej...


Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości - odpisy dokumentacji medycznej dla prowadzonego śledztwa (06.10.2005), więcej...


Odpowiedź Ministerstwa zdrowia na pytanie: Czy lekarz prywatnie praktykujący jest zobowiązany - na własny koszt - udostępniać dokumenty dotyczące leczonych przez siebie chorych - na żądanie prokuratury? (28.09.2005), więcej...


Czy lekarz prywatnie praktykujący jest zobowiązany - na własny koszt - udostępniać dokumenty dotyczące leczonych przez siebie chorych - na żądanie prokuratury?(01-09-2005), więcej...


WZÓR POZWU O ODSZKODOWANIE DLA LEKARZY, KTÓRYCH PŁACA ZASADNICZA JEST MNIEJSZA NIŻ PŁACA ZASADNICZA REZYDENTA (04-05-2005), więcej...


Treść pozwu złożonego przez lekarza w dniu 14 lipca 2004r w Sądzie pracy w woj. Małopolskim - w sprawie czasu pracy, więcej...


Pozew tytułem odszkodowania za ponadnormatywną pracę z uwzględnieniem pracy w porze nocnej począwszy od dnia 1 maja 2004r. (17-09-2004), więcej...


Komunikat MZ w sprawie czasu pracy w ZOZ-ach - Na podstawie informacji z „Kuriera Medycyny Praktycznej” serwisu internetowego, więcej...


Czy OZZL jest związkiem reprezentatywnym?, więcej...


W sprawie kontraktów w myśl art 35, więcej...


W sprawie specjalizacji i staży, więcej...


W sprawie ordynacji leków, więcej...


Opinia prawna W sprawie interpretacji ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń, więcej...


Czy podwyżka 203zł obejmuje dyżury, więcej...


Dyżury medyczne a nadzór ordynatorski, więcej...


Czy można podpisywać kontrakty na dyżury, więcej...


Czas pracy lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej, więcej...


Opinia prawna w sprawie członkowstwa lekarzy na kontraktach, więcej...